29. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesni

     V nedeľu  7. novembra 2021 v organizácii MOMS Petrovec v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci odznel 29. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec. Festival otvorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.Prítomnosťou podujatie poctili aj predseda Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič, podpredsedníčka NRSNM  Dr. Tatiana Vujačićová, predseda MSS Branislav Kulík, riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty, riaditeľka ZŠ Jána Čajaka v Petrovci Zdenka Dudićová, riaditeľka SVD Viera Krstovská, predseda Rady MS Petrovec Ján Lačok, početní sponzori a donori, ktorí podporili podujatie ako aj milovníci slovenskej ľudovej pesničky a jej interpretácie.

     Na tohtoročnej edícii sa zúčastnilo v časti festivalu nazvanej Nádeje 26 účastníkov predškolského a školského veku a v súťažnej časti traja interpreti. Všetkým účastníkom podujatia darčeky a diplomy zabezpečila Obec Báčsky Petrovec. Prednesy a kroje oceňovala odborná porota v zložení: Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková, Olivera Popadićová a Katarína Melegová-Melichová a porotu obecenstva tvorili renomované speváčky: Katarína Balážová, Anna Očovejiová a Anna Struhárová.

     V revuálnej časti vystúpili rozhlasové speváčky Jarmila Virágová, Anna Stanivuková a Rastislav Struhár a Samuel Kováč. Spevákov doprevádzal orchester pod vedením Rastislava Struhára a tvorili ho Jaroslav Spevák, Samuel Kováč a Vlastislav Struhár. Festival moderovala Viera Dorčová-Babiaková.

     Záver podujatia patril udeleniu cien. V mene MOMS Petrovec podujatie zhodnotila jeho predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, ktorá ocenenia aj udelila a v mene poroty tak urobila hudobná pedagogička Anna Medveďová.

     Odmenu ako najmladšia účastníčka festivalu získala štyri a polročná Lilia Michaela Díte. Štyri rovnoprávne ceny za najkrajší kroj získali: Lucia Hodoličová, Petra Dobríková, Anita Fábryová a Symona Sýkorová. Sedem rovnoprávnych odmien za najúspešnejších spevákov medzi Nádejami získali:  Nina Častvenová, Adam Fábry, Marína Tordajiová, Andrea Danková, Lenka Hodoličová, Simona Sýkorová  a Lea Ušiaková. Dve rovnoprávne odmeny za autentickosť piesne získali: Pavel Poniger Forero za pesničku Pome, pajtáš, pome... a Miroslava Zelenáková za pesničku Cez dedinu.

     V súťažnej časti tretiu cenu odbornej poroty získala Alexandra Muchová, druhú Miroslava Zelenáková a prvú Pavel Poniger Forero a právo zúčastniť sa na Stretnutí v pivnickom poli na budúci rok získali odmenení prvou a druhou cenou.

     Cenu poroty obecenstva si vyspieval Ivan Kopčok. Orchester svoje dve rovnoprávne ceny udelil Viktórii Sabovej a Ivanovi Kopčokovi.

      Účastníci sa obecenstvu na záver poďakovali za podporu a s divákmi sa rozlúčili pesničkou Spievajže si, spievaj...