O matici
Odovzdávanie šijacích strojov a materiálov miestnym odborom Matice slovenskej v Srbsku

   Prvá časť  zabezpečených finančných prostriedkov z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez oficiálnu rozvojovú pomoc SlovakAid vo výške 10.000 € realizovaná bola kúpou šijacích strojov a materiálov na výrobu ochranných rúšok v boji s pandémiou koronavírusu.

   V pondelok 8. júna na nádvorí Domu Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci bolo slávnostné odovzdávanie 16 šijacích strojov a materiálov, ktoré prevzali predstavitelia 14 aktívnych MOMS: Petrovec, Stará Pazova, Vojlovica-Pančevo, Hložany, Kysáč, Báčska Palanka, Laliť, Nový Sad, Kovačica, Padina, Šíd, Selenča, Hajdušica a Biele Blato.

   Predseda MSS Ján Brtka zdôraznil, že kúpené stroje miestne odbory dostanú na používanie ako matičný dar, s tým že sú stroje zaevidované ako osobitné základné prostriedky v Matici, ktoré sú dané na používanie do miestnych odborov.   

       Čítať celý článok...

   J.E. veľvyslanec Fedor Rosocha vyjadril spokojnosť, že sa peňažná dotácia veľmi rýchlo realizovala v praxi a že výsledky spoločného boja proti globálnej pandémii Covid-19 budú mať aj konkrétnu podobu.

„ Verím, že v šikovných rukách našich slovenských žien bude táto pomoc maximálne využitá tak, aby ste aj naďalej na Dolnej zemi mohli s rovnakým elánom udržiavať slovenské tradície, slovenskú históriu a slovenské špecifiká.Slovensko Vám v tomto smere bude vždy nápomocné v rámci svojich možností a bude podporovať komunitu Slovákov žijúcich v Srbsku tak, aby ste vedeli a videli, že nás viažu pevné bratské  putá“, povedal veľvyslanec Rosocha.

   Nasledovalo podpisovanie Protokolu o odovzdávaní a prevzatí šijacích strojov, ako aj praktická časť, demonštrácia použitia šijacích strojov.

     Čítať celý článok...

     Čítať celý článok...

 

 

 
Ustanovujúca schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

4.decembra, v Slovenskom národnom dome v Starej Pazove, na ustanovujúcej schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za predsedníčku je veľkou väčšinou hlasov zvolená nositeľka listiny Matice slovenskej v Srbsku Libuška Lakatošová. Z dvadsiatichdeviatich členov NRSNM dôveru Lakatošovej preukázali dvadsiatipiati. Ako pani Lakatošová vyzdvihla pri nástupe na post predsedníčky: "... želám si, aby našou spoločnou ambíciou bola vysoká kvalita každého podujatia, každého projektu a zároveň chcem slúbiť, že sa s odhodlaním zameriam na riešenie všetkých otázok, za ktoré je kompetentná Národnostná rada, pri čom počítam so všetkými vami, lebo sme na spoločnej ceste."
V mene Matice slovenskej v Srbsku blahoželáme novej predsedníčke a všetkým členom NRSNM a veríme, že aj v budúcnosti Národnostná rada a Matica slovenská dokážu spolu mnoho toho urobiť pre Slovákov v Srbsku.

Čítať celý článok...

 
Výsledky volieb do NRSNM

Republiková volebná komisia zverejnila konečné výsledky o voľbách do národnostných rád. V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny listina Matica Slovenská v Srbsku - Libuška Lakatošová z 29 mandátov získala 14.
ĎAKUJEME! Vážime si vašu dôveru a priazeň.

 
Matica slovenská vyrástla z vôle ľudu a je v jeho službách

 Po viacročných prípravách na valnom zhromaždení pri príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, 14. a 15. augusta 1932, Slováci vo Vojvodine založili si Maticu slovenskú v Juhoslávii so sídlom v Báčskom Petrovci. Jej prvým predsedom stal sa Dr. Janko Bulík, právnik z Kovačice. Cieľom založenia MSJ bolo „zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovala na pozdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského národa v Juhoslávii.“

Čítať celý článok...
 
Matica slovenská v Srbsku (v Juhoslávii)

 Po viacročných prípravách na valnom zhromaždení pri príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, 14. a 15. augusta 1932, Slováci vo Vojvodine založili si Maticu slovenskú v Juhoslávii so sídlom v Báčskom Petrovci. Jej prvým predsedom sa stal Dr. Janko Bulík, právnik z Kovačice. Cieľom založenia MSJ bolo „zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovala na pozdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského národa v Juhoslávii.“

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2