SNS
STRETNUTIE SLOVENSKEJ ŠTUDUJÚCEJ MLÁDEŽE

Jedno z úvodných podujatí v rámci Slovenských národných slávností  je stretnutie študujúcej mládeže, ktoré už tradične organizuje MOMS Báčska Palanka v tamojšom Slovenskom dome. Tohoročné stretnutie slovenských študentov prebiehalo vo štvrtok 9. augusta 2018. Podporili ho: MSS, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, obce Báčska Palanka a Báčský Petrovec.

     Stretnutie otvoril predseda MOMS Báčska Palanka Vladimír Fekete a moderoval ho Janko Havran, predseda Osvetového výboru Matice slovenskej v Srbsku. Poznamenaný bol čoraz menčí počet študentov, ktorí prichádzajú na toto stretnutie, pričom boli samotní študenti aj vyzvaní dať svoje návrhy aké stretnutie si prajú do budúcna, aby sa aj na ten spôsob motivovali zúčastniť sa tohto podujatia vo väčšej miere.

     Diplomy boli udelené nasledujúcim študentom: Mgr. Zuzane Chrťanovej, Ing. Branislavovi Makanovi, Mgr. Mariene Kurišovej, Mgr. Branislavovi Davidovićovi, Mgr. Maríne Faďošovej PhD., Mgr. Ivanovi Belánimu, Mgr. Miroslavovi Papovi , kým nositeľmi Červeného diplomu, osobitného uznania a peňažnej odmeny, ktorá je darom NRSNM sú: Mgr. Robert Žiak  zo Selenče a Mgr. Jaroslava Slavková z Báčskeho Petrovca.

     Študentom sa prihovorili: Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre Vzdelávanie NRSNM, Miroslava Šolaja, predstaviteľka lokálnej samosprávy obce Báčska Palanka, Michal Hrušík, predstaviteľ Veľvyslanectva Slovenskej republiky a Ján Varšo, predseda ÚSŽZ.

     Po ukončení oficiálnej časti programu stretnutie pokračovalo zábavou pre študentov.

                                                                                                                                                                                                                                    VH

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...
 
STRETNUTIE SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH UČITEĽOV

Veľká sieň Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec aj tohto roku otvorila dvere pre osvetových pracovníkov, ako je to už tradíciou počas Slovenských národných slávností.  Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov prebiehalo 11. augusta 2018 vo sviatočnej atmosfére. Témou tohoročného stretnutia boli učebné osnovy a národnostné školstvo.

     Stretnutie  moderoval Janko Havran, predseda Osvetového výboru Matice slovenskej v Srbsku. V pracovnej časti hovorili PaeDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre Vzdelávanie NRSNM, Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach v Chorvátsku, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Békešskej Čabe v Maďarsku, Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

     V slávnostnej časti stretnutia udelené boli už tradičné Osobitné uznania zaslúžilým pedagógom za ich úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Tohoročnými nositeľmi uznaní sú: Dr.Daniela Marčoková (Kysáč), Dr. Janko Ramač (Kysáč), Milinka Krajčíková (Báčsky Petrovec), Danka Nakićová (Báčsky Petrovec), Samuel Poniger (Báčsky Petrovec), Mgr. Ján Tomáš (Kovačica), Zuzana Svetlíková (Kovačica), Evka Omastová (Kovačica), Katarína Vrabčeniaková (Selenča), Anna Turčanová (Selenča).

     Hudobnou časťou programu bolo, ako aj minulého roku, vystúpenie speváckeho zboru Lipky z Nitry.

     Záverom stretnutia sa hosťom prihovorili: Ján Brtka, predseda MSS, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Alžbeta Holerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

                                                                                                                                                                                                                                                          Čítať celý článok... VH

 
Naše slávnosti – naše základy

K 50. ročníku Slovenských národných slávností

 

 Naše slávnosti – naše základy

 

 V roku 2009 sa naplnilo 90 rokov od prvých Slovenských národných slávností. Hoci to prvé podujatie z 28. augusta roku 1919 ani neprebiehalo pod menom Slovenské národné slávnosti, ale svojim obsahom si neskoršie vynútilo také honosné meno a tradičné usporadúvanie. Ich viac ako deväťdesiatročná, hoci nie nepretržitá, tradícia si zasluhuje pripomenúť si, čím prispeli k nášmu národnostnému životu a to nielen k jeho pretrvávaniu, ale aj rozvoju. Tradícia bola nasilu prerušená v rokoch vojnových, potom po druhej svetovej vojne z dôvodov politických a tak naše Slávnosti oslávia roku 2011 svoj 50-ty ročník.

Čítať celý článok...