Petrovec
MOMS v Petrovci

MOMS v Petrovci (1932 - 1941 a 1945 - 1948)

 

 Myšlienka založiť Maticu je hodne staršia než jej realizácia, lebo už na národných slávnostiach 1920 uvažovalo sa o založení Matice a múzea. Idea sa však realizovala iba roku 1932 a MOMS v Petrovci sa založil v to istom roku.

 Zakladajúci členovia MOMS v Petrovci boli : Gustáv Boldocký, učiteľ,bratia Boldockovci, obchodníci, Izidor Berger, obchodník, Karol Čáni, mäsiar, Ondrej Čáni, obchodník, Gustáv Gabríny, staviteľ, Jozef Godra, obchodník, Pavel Jesenský, obchodník, Ľudmila Kvačalová, učiteľka, Mária Kubányová, učiteľka, Ján Kaňa, lekárnik Michal Kellenberger, ušiteľ, Pavel Kišgeci – odpredaj Sv.Písma, Ivan Grúnik, správca, Andrej Labáth, správca, Michal Labáth, prokurista, Andrej Lazár, obchodník, Zuzka Medveďová, akad. maliarka, Jozef Marčok, notár, Andrej Pavlíny, obchodník,Mirko Petrović, ev. kaplán, Peter Pribiš, typograf, Michal Rapoš, správca, Emil Spevák, správca školy, Dr. Andrej Sirácky, prof., Martin Sýkora, typograf, Slovenská banka, dr.Jozef Šuster, lekár, Samuel Starke, biskup, Samuel Šiška, učiteľ, Peter Šimkovic, učiteľ, Michal Topoľský, Ján Trusina, typograf, Kníhtlačiareň úč. dpol., Kuratórium slovenského gymnázia, Eduard Greisinger, učiteľ, Odbočka spol čsl. žien, Jozef Maliak, prof., Pavel Kaňa, rošník, Ivan Križan, profesor, Pavel Šrenk, gymnazista, Radović Rade, suplent, Pavel Kukučka, obchodník a Tomáš Kováč, ev. kaplán (Matičné zprávy, NšŽ, 1, 1933, č.3-4, s. 195-200)

Čítať celý článok...