MOMS
EURÓPSKE DIMENZIE V SOCIÁLNEJ PARTICIPÁCII

 
Budúcnosť EU je v našich rukách

 

Európa pre občanov

 

 

Projekt „Budúcnosť EÚ je v našich rukách“financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie1000 občanov, z ktorých 91 pochádzalo z mesta Hernád (HU), 46 z mesta  Dunaegyháza (HU), 25 z mesta Bacski Petrovec (SRB), 30 z mesta Nadlac (RO), 808 z mesta Svätý Peter (SK)

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Svätý Peter (SK) od 28/09/2018 do 30/09/2018

 

Stručný opis:

 

Hlavným cieľom projektu „Budúcnosť EÚ je v našich rukách“ bolo podporovať zásady demokracie, spolupráce, spoločné hodnoty EÚ v meniacej sa Európe, aktívnu účasť na miestnej a regionálnej úrovni, na národnej a európskej úrovni. Pomocou jednotlivých aktivít sa nám podarilo osloviť všetky vekové kategórie.  Vyskúšali sme nové spôsoby zblíženia občanov všetkých krajín, vzájomné pochopenie sociálnych a politických problémov, rozprávanie o problematike migrácie, diskusia o budúcnosti EÚ a prípravu na nasledujúce parlamentné voľby do EÚ.

Podujatie sa tradične konalo ako každý rok, za účasti našich partnerských miest. Občania našej obce a aj naše partnerské mestá tiež mohli poznať výhody a možnosti z členstva EÚ. Prostredníctvom tohto projektu sa mohli zúčastňovať na rozhodovaní EÚ. Vznikli nové kontakty aj medzi obyvateľstvom.

 

Dôležitým cieľom podujatia bolo zniženie skepticizmu k EÚ, dlhodoé posilnenie medzinárodnej a medzigeneračnej komunikácie, tolerancie a solidarity EÚ, podpora účasti vo voľbách EÚ a zaoberali sme sa problematikou migrácie v rámci diskusných fór, kde sme použili internet ako novú možnosť kommunikácie.

Pri realizácii projektu sme uprednostnili rozšírírenú dissemináciu vo všetkých zúčastnených krajinách, takže výsledky projektu nepriamo ovplyvnili približne 8 až 10 000 ľudí.

Informácie o projekte boli zdieľané na webovej stránke podujatia, na stránke facebooku a na webových stránkach partnerov projektu. O podujatí sa nakrúcal film a DVD.

 

 

Dňa 28/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:

 

14:30   Privítanie hostí z partnerských miest

15:00   Slávnostné otvorenie podujatia

15.00   „Čo som videl v EU?“ – vyhodnotenie súťaže v kreslení na tematiku EU

16.00   „Hrozno, vínárstvo, víno“ - spoločná návšteva obecného múzea, ochutnávka vína od miestnych výrobcov – stretnutie s miestnymi vinármi.

17.00   Spoločná večera s hosťammi z partnerských miest

18:00   „Optimista, či skepticista?“ – voľná diskusia o EÚ, s optimistami a skepticistami, konfrontácia ich názorov, hľadanie možností, ako presvedčiť skepticistov.

19:00   „Pripravujeme sa na voľby do EU parlamentu“– workshop s poslancom EÚ parlamentu o možnostiach zvýšenia počtu voličov, skúsenosti z predošlých volieb. Workshop je hlavne pre mladšiu generáciu, s účasťou mládeže aj z partnerských miest.

19:30   „Farebný európsky folklór“ – vystúpenia folklórnych súborov z partnerských miest

21:00   Pouličná veselica – zoznamovací večierok pre hostí a miestnych občanov.

 

 

 

 

 

 

Dňa 29/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:

 

8.00     „Tradičné chuťe v Strednej Európe“ - gastro súťaž vo varení kohútieho perkeltu s účasťou skupín z partnerských miest.

9:00     EU Infostan – otvorenie infostanu, rozdávanie anketných listov a zbieranie nápadov na dobrovoľné činy pre obce počas celého dňa. Nápady budú vyvešané na tabuli pri infostane.

9.00 – 12.00 „Športuje celá rodina“ – rôzne šikovnostné športové súťaže s účasťou partnerských miest.

11.00   Vernisáž výstavy „Solidarita, tolerancia, dobrovoľníctvo a mládež“ – výstava obrázkov pomocou programu wordclouds na aktuálnu tému, ktoré výtvorili žiaci z partnerských miest.

12.00   Slávnostný obed s hosťami zo zahraničia

13.00   Strategické plánovanie starostov o ďalšej spolupráci partnerských miest.

14.00   Detský svet – rôzne tvorivé dielne pre deti, nafukovací hrad, klaun, maľovanie na tvár, atď.

14.30   Slávnostný príhovor starostov partnerských miest.

15.00   Ochutnávka perkeltov a vyhodnotenie súťaže, ocenenie najlepších skupín.                                                                                                                                             

16.00   „Talenti amatérskej hudby a tanca “ – vystúpenie kultúrno-hudobných súborov z rôznych krajín EU

17.00   „European Solidarity Corps“ – predstavenie programu solidarity pre mladé generácie, rozhovor o možnostiach dobrovoľníckej práce v EU - mládeznícke fórum, debata s účastníkom dobrovoľníckeho mládežníckeho tábora, výmena skúseností.

18:00 Migračné problémy projektových partnerov – premietanie oceneného maďarského dokumentárneho filmu o migrácii. Po filme výmena skúseností, pohovor srbského partnera o vlastných migr.problémoch.

18.30   „Naše možnosti v EU“ – Workshop – diskusia o miestnych a regionálnych problémoch, možnosti pre obec, hľadanie riešenia nezamestnanosti a využívať súťažné výzvy v rámci EU. Predstavenie Bielej knihy o budúcnosti EU pomocou prezentácie odborníka. Do tejto diskusie sa zapojí samospráva, občania obce a predseda a poslanci NSK.

21:00   Stredoeurópsky rock a pop - Koncerty, pouličná zábava

 

Dňa 30/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:

 

10.00  Sviatočná omša

11.00   Rozlúčka s hosťami

 

 

 
 
Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

 

  Obnovenie Miestnej organizácie Matice slovenskej v Báčskej Palanke 06.januára 1991 malo priekopnícky význam pre život tunajších Slovákov. Po meste roztrúsení Slováci  sa navzájom zoznámili a začali sa častejšie stretávať  na kultúrno-osvetových podujatiach.  Významné je povedať, že hned´ na začiatku si členovia Výkonného výboru MOMS predsavzali  kultúrno-osvetovú činnosť pre uskutočňovanie základnej funkcie rozvoja a zachovania identity Slovákov v tomto prostredí. Tiež sa ihned´ nastolila aj otázka miestností pre činnosť. Pre schôdzky matičiarov miestnosti dočasne ponúkla tunajšia evanjelická cirkev. Krátke obdobie činnosť prebiehala v  Miestnom spoločenstve a v  Gymnáziu „20.októbra“.

Čítať celý článok...
 
MOMS v Petrovci

MOMS v Petrovci (1932 - 1941 a 1945 - 1948)

 

 Myšlienka založiť Maticu je hodne staršia než jej realizácia, lebo už na národných slávnostiach 1920 uvažovalo sa o založení Matice a múzea. Idea sa však realizovala iba roku 1932 a MOMS v Petrovci sa založil v to istom roku.

 Zakladajúci členovia MOMS v Petrovci boli : Gustáv Boldocký, učiteľ,bratia Boldockovci, obchodníci, Izidor Berger, obchodník, Karol Čáni, mäsiar, Ondrej Čáni, obchodník, Gustáv Gabríny, staviteľ, Jozef Godra, obchodník, Pavel Jesenský, obchodník, Ľudmila Kvačalová, učiteľka, Mária Kubányová, učiteľka, Ján Kaňa, lekárnik Michal Kellenberger, ušiteľ, Pavel Kišgeci – odpredaj Sv.Písma, Ivan Grúnik, správca, Andrej Labáth, správca, Michal Labáth, prokurista, Andrej Lazár, obchodník, Zuzka Medveďová, akad. maliarka, Jozef Marčok, notár, Andrej Pavlíny, obchodník,Mirko Petrović, ev. kaplán, Peter Pribiš, typograf, Michal Rapoš, správca, Emil Spevák, správca školy, Dr. Andrej Sirácky, prof., Martin Sýkora, typograf, Slovenská banka, dr.Jozef Šuster, lekár, Samuel Starke, biskup, Samuel Šiška, učiteľ, Peter Šimkovic, učiteľ, Michal Topoľský, Ján Trusina, typograf, Kníhtlačiareň úč. dpol., Kuratórium slovenského gymnázia, Eduard Greisinger, učiteľ, Odbočka spol čsl. žien, Jozef Maliak, prof., Pavel Kaňa, rošník, Ivan Križan, profesor, Pavel Šrenk, gymnazista, Radović Rade, suplent, Pavel Kukučka, obchodník a Tomáš Kováč, ev. kaplán (Matičné zprávy, NšŽ, 1, 1933, č.3-4, s. 195-200)

Čítať celý článok...