Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2013

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2013
Cena
Popis

Anna Medveďová

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2013

 

Matica slovenská v Srbsku,

Osvetová komisia Báčsky Petrovec

 

---

Matica slovenská v Srbsku,

2013