Správy
Výzva na Cenu Samuela Tešedíka 2015
Vážení,
v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať výzvu adresovanú organizáciam Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizáciam so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraniči nominovať kandidátov na Cenu Samuela Tešedíka v roku 2015.
Tešíme sa na spoluprácu.
Čítať celý článok... [Výzva na Cenu Samuela Tešedíka 2015]
 
In memoriam: Samuel Boldocký (1943 - 2015)

In memoriam: Samuel Boldocký (1943 – 2015)

Samuel Boldocký ako držiteľ Ceny Ondreja Štefanka 2015 (foto: Jaroslav Čiep)

Deň 25. apríla pre Samuela Boldockého bol vždy veselý, lebo v tento deň oslavoval svoje narodeniny. Sobota 25. apríla 2015 pre rodinu a kamarátov Samuela Boldockého predsa je len smutná, preto že tento nestor nášho slovenského etnika práve v deň svojich 72. narodenín dokončil tuzemskú púť. 

Slovenská menšina v Srbsku, ale i širšie, v tento deň zostala chudobnejšia o profesora literárneho kritika, jazykovedca, zostavovateľa učebníc a antológií, prekladateľa a spoločenského pracovníka, ktorý po siedmych krížikoch životného údelu neuniesol i ťarchu zákernej choroby, ktorá ho v poslednom období čoraz viac nahrýzala.

Čítať celý článok... [In memoriam: Samuel Boldocký (1943 - 2015)]
 
Školám - knihy zo Slovenska

Čítať celý článok...

V Dome MSS Ľudovíta Mišíka 3. februára 2015 podpredseda MSS Vladimír Fekete a predsedníčka Osvetovej komisie Anna Medveďová prijali vzácnu návštevu, pána predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, ktorý pre Základnú školu Jána Čajaka a Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci priniesol vzácne dary – knihy a učebné pomôcky. Dary od predsedu USŽZ prevzali riaditelia tunajších škôl páni Ján Brna a Pavel Belička. Tým sa znovu potvrdila tradične dobrá spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej v Srbsku. Pri tejto príležitosti sa pán Igor Furdík sústredil na plány Úradu v nadchádzajúcom období a hovoril o tom, na ktoré oblasti aktivít by žiadatelia mali nacieliť svoje projekty. 

Čítať celý článok... [Školám - knihy zo Slovenska]
 
Uznanie od najbližších

Čítať celý článok...

To je to, čo človeka najväčšmi pookreje. A práve sa toho dočkala predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a MOMS Petrovec Katarína Melegová–Melichová, keď jej začiatkom tohto mesiaca matičiari usporiadali večierok k životnému jubileu, k 60.-tym narodeninám. Takto po cenných uznaniach, ktoré si za svoju rôznorodú činnosť odniesla práve v tomto roku (cena Ondreja Štefánka a Cena obce) prišlo ďalšie od jej prvých spolupracovníkov.

Vyberaným slovom sa hovorilo o dlhoročnej, všestrannej a najmä plodnej práci Kataríny Melegovej–Melichovej na kultúrnom poli.  O zaujímavý program sa veľkou mierou pričinila aj sama jubilantka, tým, že účinkovala v rozhovoroch, ktoré viedli Viera Dorčová–Babiaková a Miroslav Babiak, stvárňujúc tak dve oblasti jej angažovania, pracovnú a ochotnícku tj. novinársku a divadelnícku činnosť a výberom pesničiek, pre ktoré sama napísala texty.

Čítať celý článok... [Uznanie od najbližších]
 
PREČO PO SLOVENSKY?

Čítať celý článok... [PREČO PO SLOVENSKY?]
 
Listina Matica slovenská – za slovenskosť

Čítať celý článok...

Akonáhle matičiari dospeli k rozhodnutiu ísť do národnostných volieb samostatne, koncipovali vlastnú listinu, ktorú pomenovali  Matica slovenská – za slovenskosť. Táto listina sa nachádza pod volebným číslom 3. Na matičnej listine od prvého po posledného kandidáta sú ľudia, ktorí majú za sebou skúsenosť a v prostredí, z ktorého prichádzajú veľa znamenajú, lebo sa už dokázali vlastnou prácou, výsledkami, postojmi. Listinu tvoria vysoko vzdelaní ľudia - profesori, učitelia, kultúrni pracovníci, služobníci Boží, ale aj podnikatelia a funkcionári, ktorým je spoločný úprimný vzťah k Matici slovenskej.  Pre Maticu preto nebolo tažké koncipovať listinu.  Práve naša Matica má  čo iní nemajú. Má zázemie, viactisícové členstvo z ktorého je možnosť vyberať si. Táto okolnosť je zárukou kvality, lebo na takýto spôsob, výberom kvalitných pracovníkov a aktivistov sa účelne spája skúsenosť starších s ambíciou,  dôvtipom  a energiou mladých ľudí, ktorí vládzu na seba prebrať zodpovednosť za prácu nášho (národného) parlamentu. Voliči budú hlasovať za túto listinu, lebo vedia, že je v povahe matičiarov pracovať pre dobro celku a budú hlasovať aj preto, lebo je nestranícka a otvorená pre spoluprácu so všetkými stranami, alebo koalíciami pod jednou podmienkou: že z takej spolupráce získajú príslušníci našej národnosti trvalé hodnoty a nie jednotlivci. Hlasovať za listinu č. 3 Matica slovenská – za  slovenskosť budú voliči aj preto, lebo Matica už dokázala, že je schopná prežiť aj v časoch, ktoré jej neveľmi žičili a žičia.

Čítať celý článok... [Listina Matica slovenská – za slovenskosť]
 
PROGRAM SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

Čítať celý článok...

 
Lahodný krok do dospelosti

XVIII. festival vážnej hudby Jarné nôty

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci v sobotu 21. júna prebiehal 18. ročník festivalu vážnej hudby Jarné nôty, úvodom ktorého všetkých privítala Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, ktorý je organizátorom tohto nášho jediného tradičného festivalu v oblasti vážnej hudby. Vyzdvihla, že už tradične sa podujatie organizuje vo Svetový deň hudby alebo v jeho podvečer a vyzvala minútkou ticha vzdať poctu zakladateľke podujatia, hudobnej odborníčke, kultúrnej dejateľke, matičiarke, hudobnej producentke Kvetoslave Benkovej. Potom vyzvala predsedu obce Pavla Marčoka otvoriť festival v mene lokálnej samosprávy, ktorá je subjektom, ktorý od založenia podporoval toto podujatie.

 Festival moderovala Andrea Lačoková, ktorá úvodom vyzdvihla, že na  tradičnom festivale vážnej hudby Jarné nôty, ktorý sa v tomto roku dopracoval k dospelosti, organizátori v priebehu rokov uvítali celý rad vynikajúcich inštrumentalistov, či sólistov vážnej hudby, ktorí sú dnes afirmovaní aj na medzinárodnej hudobnej scéne. Podujatie sa organizuje s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec za čo im patrí vďaka nielen organizátorov, ale aj účastníkov a milovníkov vážnej hudby. Na festivale privítala účastníkov – laureátov ocenení oblastných, pokrajinských, republikových a medzinárodných festivalov a súťaží.

Čítať celý článok... [Lahodný krok do dospelosti]
 
VÝZVA K MATIČNÉMU ČLENSTVU

 Výzva k matičnému členstvu

aby sa zapojilo aktívne do zbierkovej akcie na pomoc obyvateľstvu na zaplavených územiach v duchu matičnej spolupatričnosti, solidarity a humanity. Najaktuálnejšie sú potreby po konzervovaných potravinách pre deti a dospelých, fľaškovanej vode a hygienických potrebách. Svoj príspevok môžete zaniesť do miestností Červeného kríža, alebo do iných priestorov, ktoré určili jednotlivé lokálne samosprávy.

          Prejavme aj zapojením sa do tejto humanitnej akcie svoju empatiu a súcit s ľuďmi, ktorých postihla živelná pohroma  nevídaných rozmerov.

                                                                  

                                                                                                                                  predsedníčka MSS

                                                                   Katarína Melegová-Melichová

         

          

 
V SD v Dobanovciach stredisko pre evakuované obyvateľstvo

V Slovenskomdomev Dobanovciachje stredisko pre evakuované obyvateľstvo zo zaplavených území. Prešlo ním od 15. mája viac ako 500 ľudí a v súčasnosti (pondelok 19. mája) je v ňom okolo 90 ľudí. Angažovaní sú všetci, je tam hodne volontérov. Máme všetko čo potrebujeme, ale dobre by im prišla duchovná a mediálna podpora.

Žeľko Čapeľa, predseda SKOS Šafárik

+38163585211

http://kpdsafarik.co.rs/

facebook

http://www.youtube.com/user/djcapa3

 
<< Začiatok < Dozadu 1 3 > Koniec >>

Stránka 1 z 3