Správy
Pracovné zasadnutie

V Starej Pazove sa 17. septembra uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie listiny Matica slovenská v Srbsku - Libuška LakatošováČítať celý článok...

 
Voľby do NRSNM

     V stredu 29. augusta 2018 v Belehrade predstavitelia Matice slovenskej v Srbsku odovzdali svoju volebnú listinu pre nadchádzajúce  voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa ukutočnia 4. novembra 2018. 

 VH

Čítať celý článok...

Čítať celý článok... [Voľby do NRSNM]
 
Pehavá hruška

Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky vyšiel výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska Pehavá hruška, ktorú zostavili Viera Benková a Etela Farkašová. Je to už pita kniha, ktorú táto dvojica zostavila v priebehu šiestich rokov. Pretchádzajúce boli výbery z básnickej, prozaickej, esejickej tvorby pre dospelých a poviedkovej tvorby pre deti. 

"Vzhľadom na dobré prijatie a živý ohlas, aký zaznamenala knižka pre deti Jednozubý úsmev zostavená z kratších poviedok slovenských autoriek zo Slovenska a Dolnej zeme (Maďarska, Rumunska a Srbska) nielen medzi detskými čitateľmi, ale aj v učiteľsých a rodičovských radoch, rozhodli sme sa vydať aj podobne koncipovaný výber z básnickej tvorby pre deti Pehavá hruška. Touto knižkou završujeme sériu knižných výberov, ktoré sme spoločne pripravili v priebehu posledných šiestich rokov", uvádzajú zostavovateľky v predslove knihy.

Takáto antológia, okrem toho, že ponúka prehľad slovenských detských poetiek na Slovensku a v diaspore, môže byť aj doplnkovou literatúrou na základných a stredných školách na Dolnej zemi a na Slovensku.

Redaktorka vydania: Anna Horvátová, prepress Slovenské vydavateľské centrum, jazyková úprava: Anna Horvátová, korigovala: Martina Bartošová, knihu ilustroval: Pavel Koza, za vydavateľa: Ján Brtka, vydala Matica slovesnká v Srbsku, Báčsky Petrovec 2017, vytlačila: tlačiareň ALFA-GRAF NS, náklad: 500 výtlačkov.

 

Čítať celý článok...

 
Stretnutie s Jánom Bačúrom v Kovačici

Dňa 20.02.2018 v Galérii "Babka" v Kovačici od 18,00 do 20,00 hodine sa uskutočnilo stretnutie s Jánom Bačúrom - významným insitným maliarom z Padiny, ktorý 14.02.2018 prijal uznanie za životné dielo od prezidenta Srbska Aleksandra Vučića.

Organizátormi tohto stretnutia boli:

- Pavel Babka, zakladateľ galérie a fondácie "Babka", Kovačica

- Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska "Dr. Janka Bulíka", Kovačica

- Anna Žolnaj Barca, riaditeľka galérie inzitného umenia, Kovačica

- Mária Kováčová, predsedníčka MOMS Kovačica                             a

- Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Báčský Petrovec.

 

 

 
Návšteva predsedu Matice slovenskej

Dňa 21.02.2018 v ústredí MSS pobudla matičná delegácia zo Slovenska v čele s novým predsedom JuDr. Mariánom Gešperom. Predsedu Matice slovenskej so spolupracovníkmi: JuDR. Štefanom Martinkovičom (predseda Dozorného výboru Matice slovenskej), Mgr. Martinom Hájnikom (člen Výboru Matice slovenskej, pracovník členského ústredia Matice slovenskej) a Mgr. Michalom Tkáčom (člen Výboru Mladej Matice, delegát na Všeslovanskom zjazde v roku 2017 v Moskve) v Dome MSS Ľudovíta Mišíka prijali: Ján Brtka (predseda MSS), Ján Brna (zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec), Rastislav Surový (čestný predseda MSS) a Vladimír Fekete (podpredseda MSS pre Báčku). Bolo to prvé pracovné stretnutie nového, podmladeného vedenia Matice slovenskej z vedením Matice slovenskej v Srbsku. Hosťom bola predstavená naša matičná práca a jej organizačné zloženie. Tiež, samotná Obec Báčsky Petrovec, ktorej väčšinu obyvateľstva utvárajú Slováci. Hostitelia sa snažili aj otvorene poukázať na niektoré závažné problémy s ktorými v súčasnosti zápasíme na týchto priestoroch v snahe získať podporu z materského štátu.

 

Čítať celý článok...

 
O Z N Á M E N I E

Slovenské národné slávnosti 2018 sa uskutočnia druhý augustový víkend, teda od 10.08. do 12.08.2018.

 
Návšteva delegácie zo Slovenskej republiky

Dňa 19.02.2018 Maticu slovenskú v Srbsku navštívila delegácia zo Slovenskej republiky z Bratislavy na čele s viceprimátorkou mesta Bratislava MUDr. Ivetou Plšekovou, riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huškom a Vladom Dolinaym učiteľom a predstaviteľom krajanského a komunitného centra Kalab z Bratislavy za sprievodu čestného predsedu MSS Rastislava Surového. Delegáciu srdečne privítal predseda MSS Ján Brtka.             

Čítať celý článok...                               

 

 
Výzva

V  stredu , 14.2.2018 o 17:00 hodine, môžete  povzbudiť hádzanárov Tatranu Prešov, ktorí hrajú zápas SEHA – ligy v Pančeve.

 
Významné aktivity predsedu MSS

08.02.2018– predseda MSS sa stretol s česko-moravskou obchodnou komorou  a obchodnou komorou z Vojvodiny . Stretnutie sa uskutočnilo vo Vláde Vojvodiny, kde sa rokovalo o možnostiach otvárania továrni na území Vojvodiny.

 

09.02.2018– Na návrh predsedu Matice slovenskej v Srbsku česko-moravská obchodná komora navštívila Báčsky Petrovec. Pri návšteve sa rozprávali o možnostiach investovania v oblastiach kde žijú Slováci. Na záver je dohodnuté, že nás  behom nasledovného mesiaca navštívia znovu a už s konkrétnymi návrhmi.

 

10.02.2018– Predseda MSS navštívil Pivnicu, kde sa konal 8. Seminár zborového spevu Nová pieseň, ktorého organizátorom je Komorný zbor Nádeje, lektora Dr. Juraja Súdiho. Predseda MSS sa prítomným  priliehavo prihovoril a podporil podujatie.

Po ukončení semináru predseda MSS Ján Brtka  sa  s predsedníčkou organizačného výboru Komorného zboru Nádeje – pani Milou Mackovou pobavil  o možnostiach obnovenia pivnického MOMS.

 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2017

Čítať celý článok...

 
NÁVŠTEVA GENERÁLNEHO KONZULA SR NA PÔDE MSS

V rámci oficiálnej návštevy Báčskeho Petrovca RNDr. Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe v pondelok 22. mája 2017 navštívil ústredie Matice slovenskej v Srbsku, kde sa stretol s novým vedením MSS. Na matičnej pôde vzácneho hosťa privítal predseda MSS Ján Brtka, v sprievode podpredsedov MSS Branislava Kulíka a Vladimíra Feketeho.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 3 4 > Koniec >>

Stránka 1 z 4