Správy
PODPISOVANIE ZMLUVY O FINANCOVANÍ MSS V ROKU 2013

V priestoroch Slovenského národného domu v Kysáči 27. júna Matica slovenská v Srbsku a Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj podpísali zmluvu o financovaní Matice slovenskej v Srbsku v roku 2013. V mene MSS zmluvu podpísala predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, a v mene Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj, zmluvu podpísal prof. Dr. Dragoslav Petrović, podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj. V tomto roku ide o sumu 575-tisíc dinárov, ktorou spomenutý sekretariát podporí tri oblasti práce MSS a to: výstavnú a vydavateľskú činnosť, ako aj účasť na vedeckých konferenciách. Zamerajú sa aj na zabezpečenie kontinuity v realizovaní vyučujúcich programov po slovensky na všetkých úrovniach vzdelávania.

Po podpísaní zmluvy hostia si pozreli výstavu ilustrácií pre deti Ljubomira Sopku v Galérii SND, a potom boli prezentované matičné publikácie, ktoré vlani vyfinancoval Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj.

Zostavovateľka knihy Čarovná niť v ruke ženy Katarína Melegová-Melichová predstavila túto publikáciu, ktorá vyšla z príležitosti 90. výročia Spolku petrovských žien. Potom o brožúrke Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov hovorila autorka a predsedníčka osvetovej komisie MSS Anna Medveďová. Nasledoval príhovor autorky Viery Benkovej, ktorá hovorila o antológii Plášť bohyne. Na záver autor Samuel Boldocký predstavil zborník 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku. Na tomto podujatí boli prítomní i podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete, čestný predseda MSS Rastislav Surový a predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Ján Slávik.

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 
PROGRAM - V ARADÁCKOM ŠÍROM POLI 2013

Čítať celý článok...

 
XVII. ročník Festivalu vážnej hudby Jarné Nôty

Tradičný Festival vážnej hudby Jarné nôty tohto roku odznel v prvý letný deň 21. júna v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Účastníkom v poradí 17. festivalu, sa prihovorila a zaželala im úspechy na ich ďalšej profesionálnej ceste Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. Festival potom otvoril Siniša Stanivuk, námestník predsedu Obce Báčsky Petrovec.

Čítať celý článok...
 
SPOLUPARÁCA MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU S MATICOU BUNJEVSKOU

Dňa 19. júna sa v Dome MSS Ľudovíta Mišíka uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia Matice slovenskej v Srbsku s delegáciou Matice bunjevskej.   Na stretnutí sa rokovalo o možnosti zveľadenia spolupráce týchto dvoch Matíc a spoločnom vystupovaní pri zabezpečovaní stabilnych zdrojov financovania, keďže si obe Matice pre svoju činnosť prostriedky zabezpečujú hlavne prostredníctvom projektov z rozpočtov lokálnych samospráv.

Čítať celý článok...
 
Večierok venovaný 125. výročiu narodenia dôstojného pána biskupa SEAVC a predsedu MSJ Samuela Štarke

V nedeľu 16. júna v petrovskom chráme Božom tamojší cirkevný zbor a MOMS Báčsky Petrovec usporiadali večierok venovaný 125. výročiu narodenia dôstojného pána biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii Samuela Štarkeho. Príležitostný večierok spevom otvoril petrovský cirkevný spevokol pod vedením kantora Janka Siromu. Velebný pán Vladislav Ivičiak, farár petrovský, v úvodnom prívete privítal potomkov dôstojného pána biskupa Samuela Štarkeho, tiež dôstojného pána Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC, vznešeného pána Vladimíra Valentu, seniora báčskeho, Katarínu Melegovú-Melichovú, predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku, a všetkých ostatných cirkevníkov a matičiarov.

Čítať celý článok...
 
ÚČASŤ MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU NA DETSKEJ DIVADELNEJ PREHLIADKE 3 X Ď

Tohtoročná slovenská prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď sa konala v dňoch 6. až 9. júna v staropazovskej divadelnej sále. Na prehliadke sa zúčastnilo 13 súťažných predstavení (z Aradáča, zo Starej Pazovy, z Pivnice, z Padiny, z Bieleho Blata, z Kovačice, z Erdevíka, z Boľoviec, z Báčskeho Petrovca, zo Selenče, z Vojlovice a zo Šídu) a niekoľko hosťujúcich(z Nového Sadu, Báčskej Palanky a zo Slovenskej republiky, zo Zvolena).

Cenu za najlepší debut odborná porota udelila Eliane Markušovej z Bieleho Blata za stvárnenie postavy Susedovo dievča v predstavení O pyšnom dievčati menom Ajoga, Cenu za najlepšiu mužskú epizódnu postavu udelili Patrikovi Brachnovi z Padiny za stvárnenie postavy Adolfa v predstavení Akadémia šantenia, Cenu za najlepšiu ženskú epizódnu postavu získala Ines Gedrová z Pivnice za stvárnenie postavy Kozičky v predstavení Ako šlo vajce na vandrovku, Cenu za najlepší mužský herecký výkon porota udelila Dáriovi Hlavčovi z Aradáča za stvárnenie postavy Rozprávača kohúta v predstavení Popoluška a Cena za najlepšiu dievčenskú postavu sa dostala Alise Oravcovej z Vojlovice za stvárnenie postavy Škaredé káča vojlovické.

Títo piati herci sa v organizácii Matice slovenskej v Srbsku, ako povedala v záverečnom ceremoniáli predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, zúčastnia na Mikulášskych trhoch v Bratislave v decembri bežného roka, za čo podporu Matica získala prostredníctvom projektu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Menovaná im v mene MSS odovzdala aj knižné odmeny.

Čítať celý článok...
 
Program 52. slovenských národných slávností

Čítať celý článok...

 PROGRAM SNS 2013

28. júla 2013 (nedeľa)
19.00  – Vernisáž Česť našej metle (nádvorie SPŽ)

31. júla 2013 (streda)
20.00 – Vernisáž Kreatívna banátska paleta (Galéria Zlaté remeslá)

1. augusta 2012 (štvrtok)
9.00 – Zdravotnícke sympózium Úloha výskumu a prevencie v primárnej zdravotnej ochrane (veľká sieň Obce)
17.00 – Slávnostné zasadnutie k 10. výročiu NRSNM (Zhromaždenie APV, Nový Sad)
18.00 – Vernisáž Olejomaľby zo slovenských prostredí (Galéria Pegas)
19.00 – Vernisáž Petrovské pohľady V. Združenia petrovských výtvarných umelcov (priestory TO)
20.00 – Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže s prezentáciou práce slovenských mládežníckych združení (Slovenský dom, B. Palanka)
22.00 – premiéra dokumentárneho filmu Óda rovine (nádvorie SVD)

Čítať celý článok...
 
Mikuláš Dzurinda v MSS

Čítať celý článok...

 5. júna v Petrovci privítali poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Mikuláša Dzurindu s asistentkou Viktóriou Jančošekovou. Na obecnom úrade, kde prebiehali rozhovory, hosťa prijal predseda obce Pavel Marčok. Neskoršie hostitelia svojho hosťa odviedli navštíviť Základnú školu Jána Čajaka, kde sa s ním zvítal riaditeľ školy Ján Brna so spolupracovníkmi a potom hosť zavítal do Matice. V matičných priestoroch vo voľnejšej atmosfére predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová pána Dzurindu úlomkovite poinformovala o matičných dejinách, pointujúc  na tých najpálčivejších otázkach pre našu národnosť a to je vzdelávanie v materinskej reči, zamestnávanie vyškolených kádrov doma, na čo hosť nadviazal vlastnými poznatkami a skúsenosťami o živote v spoločenstve národov EÚ prizvukujúc potrebu neustálej angažovanosti každej krajiny, členky Únie. 

Čítať celý článok...
 
Maticu navštívili Dolnokubínčania
Čítať celý článok...
 V nedeľu 26. mája 2013 Dom MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci navštívili podnikatelia z Dolného Kubína zo Slovenskej republiky, ktorí sa už tradične zúčastňujú na oslavách Dní Petrovca. Prijala ich predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, ktorá ich zoznámila s dejinami Matice slovenskej v Srbsku a jej najdôležitejšími aktivitami, ktoré vyvíja na zachovaní slovenskosti v Srbsku a poďakovala im za podporu, ktorá sa Matici prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí dostáva a na čo odvádzajú prostriedky daňoví poplatníci Slovenska.
Čítať celý článok...
 
Málinčania navštívili Maticu
Čítať celý článok...
V sobotu 25. mája 2013 ústredie Matice slovenskej v Srbsku v Petrovci navštívili hostia z Málica a Slatiny zo Slovenskej republiky, ktorý Petrovec navštívili počas osláv Dní Petrovca a boli hosťami Spolku petrovských žien, členky ktorého u nich pobudli v októbri lanského roka. Viedla ich kultúrna referentka obce Málinec Anna Kančová.
Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová ich skrátka informovala o dejinách a aktivitách MSS, ktoré sú upriamené na zachovanie a zveľadenie kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku a pravda v neposlednom rade aj na posilnenie sebaúcty a slovenského povedomia. 
Čítať celý článok...
 
Promócia matičného zborníka v Starej Pazove
Čítať celý článok...
Vo štvrtok 23. mája v priestoroch ZŠ hrdinu Janka Čmelíka príležitostným programom MOMS Stará Pazova oslávil 243.výročie prisťahovania Slovákov do tejto sriemskej osady a usporiadal promóciu matičného zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku.
Úvodom prítomných hostí privítal predseda MOMS Stará Pazova Matej Hadrík. 
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 6