Správy
Uznanie od najbližších

Čítať celý článok...

To je to, čo človeka najväčšmi pookreje. A práve sa toho dočkala predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a MOMS Petrovec Katarína Melegová–Melichová, keď jej začiatkom tohto mesiaca matičiari usporiadali večierok k životnému jubileu, k 60.-tym narodeninám. Takto po cenných uznaniach, ktoré si za svoju rôznorodú činnosť odniesla práve v tomto roku (cena Ondreja Štefánka a Cena obce) prišlo ďalšie od jej prvých spolupracovníkov.

Vyberaným slovom sa hovorilo o dlhoročnej, všestrannej a najmä plodnej práci Kataríny Melegovej–Melichovej na kultúrnom poli.  O zaujímavý program sa veľkou mierou pričinila aj sama jubilantka, tým, že účinkovala v rozhovoroch, ktoré viedli Viera Dorčová–Babiaková a Miroslav Babiak, stvárňujúc tak dve oblasti jej angažovania, pracovnú a ochotnícku tj. novinársku a divadelnícku činnosť a výberom pesničiek, pre ktoré sama napísala texty.

Čítať celý článok...
 
PREČO PO SLOVENSKY?

Čítať celý článok...
 
Listina Matica slovenská – za slovenskosť

Čítať celý článok...

Akonáhle matičiari dospeli k rozhodnutiu ísť do národnostných volieb samostatne, koncipovali vlastnú listinu, ktorú pomenovali  Matica slovenská – za slovenskosť. Táto listina sa nachádza pod volebným číslom 3. Na matičnej listine od prvého po posledného kandidáta sú ľudia, ktorí majú za sebou skúsenosť a v prostredí, z ktorého prichádzajú veľa znamenajú, lebo sa už dokázali vlastnou prácou, výsledkami, postojmi. Listinu tvoria vysoko vzdelaní ľudia - profesori, učitelia, kultúrni pracovníci, služobníci Boží, ale aj podnikatelia a funkcionári, ktorým je spoločný úprimný vzťah k Matici slovenskej.  Pre Maticu preto nebolo tažké koncipovať listinu.  Práve naša Matica má  čo iní nemajú. Má zázemie, viactisícové členstvo z ktorého je možnosť vyberať si. Táto okolnosť je zárukou kvality, lebo na takýto spôsob, výberom kvalitných pracovníkov a aktivistov sa účelne spája skúsenosť starších s ambíciou,  dôvtipom  a energiou mladých ľudí, ktorí vládzu na seba prebrať zodpovednosť za prácu nášho (národného) parlamentu. Voliči budú hlasovať za túto listinu, lebo vedia, že je v povahe matičiarov pracovať pre dobro celku a budú hlasovať aj preto, lebo je nestranícka a otvorená pre spoluprácu so všetkými stranami, alebo koalíciami pod jednou podmienkou: že z takej spolupráce získajú príslušníci našej národnosti trvalé hodnoty a nie jednotlivci. Hlasovať za listinu č. 3 Matica slovenská – za  slovenskosť budú voliči aj preto, lebo Matica už dokázala, že je schopná prežiť aj v časoch, ktoré jej neveľmi žičili a žičia.

Čítať celý článok...
 
PROGRAM SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

Čítať celý článok...

 
Lahodný krok do dospelosti

XVIII. festival vážnej hudby Jarné nôty

V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci v sobotu 21. júna prebiehal 18. ročník festivalu vážnej hudby Jarné nôty, úvodom ktorého všetkých privítala Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, ktorý je organizátorom tohto nášho jediného tradičného festivalu v oblasti vážnej hudby. Vyzdvihla, že už tradične sa podujatie organizuje vo Svetový deň hudby alebo v jeho podvečer a vyzvala minútkou ticha vzdať poctu zakladateľke podujatia, hudobnej odborníčke, kultúrnej dejateľke, matičiarke, hudobnej producentke Kvetoslave Benkovej. Potom vyzvala predsedu obce Pavla Marčoka otvoriť festival v mene lokálnej samosprávy, ktorá je subjektom, ktorý od založenia podporoval toto podujatie.

 Festival moderovala Andrea Lačoková, ktorá úvodom vyzdvihla, že na  tradičnom festivale vážnej hudby Jarné nôty, ktorý sa v tomto roku dopracoval k dospelosti, organizátori v priebehu rokov uvítali celý rad vynikajúcich inštrumentalistov, či sólistov vážnej hudby, ktorí sú dnes afirmovaní aj na medzinárodnej hudobnej scéne. Podujatie sa organizuje s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec za čo im patrí vďaka nielen organizátorov, ale aj účastníkov a milovníkov vážnej hudby. Na festivale privítala účastníkov – laureátov ocenení oblastných, pokrajinských, republikových a medzinárodných festivalov a súťaží.

Čítať celý článok...
 
VÝZVA K MATIČNÉMU ČLENSTVU

 Výzva k matičnému členstvu

aby sa zapojilo aktívne do zbierkovej akcie na pomoc obyvateľstvu na zaplavených územiach v duchu matičnej spolupatričnosti, solidarity a humanity. Najaktuálnejšie sú potreby po konzervovaných potravinách pre deti a dospelých, fľaškovanej vode a hygienických potrebách. Svoj príspevok môžete zaniesť do miestností Červeného kríža, alebo do iných priestorov, ktoré určili jednotlivé lokálne samosprávy.

          Prejavme aj zapojením sa do tejto humanitnej akcie svoju empatiu a súcit s ľuďmi, ktorých postihla živelná pohroma  nevídaných rozmerov.

                                                                  

                                                                                                                                  predsedníčka MSS

                                                                   Katarína Melegová-Melichová

         

          

 
V SD v Dobanovciach stredisko pre evakuované obyvateľstvo

V Slovenskomdomev Dobanovciachje stredisko pre evakuované obyvateľstvo zo zaplavených území. Prešlo ním od 15. mája viac ako 500 ľudí a v súčasnosti (pondelok 19. mája) je v ňom okolo 90 ľudí. Angažovaní sú všetci, je tam hodne volontérov. Máme všetko čo potrebujeme, ale dobre by im prišla duchovná a mediálna podpora.

Žeľko Čapeľa, predseda SKOS Šafárik

+38163585211

http://kpdsafarik.co.rs/

facebook

http://www.youtube.com/user/djcapa3

 
Medzinárodná konferencia Slováci a Srbi - história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Matica slovenská v Srbsku

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Slováci a Srbi – história a súčasnosť

ktorá sa uskutoční 09. mája 2014 v Zhromaždení AP Vojvodiny

Vladiku Platona bb, Nový Sad

 

PROGRAM

Čítať celý článok...
 
ZHROMAŽDENIE MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU

Na riadne výročné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku v sobotu 5. apríla do veľkej siene obce v Báčskom Petrovci pricestovalo 66 delegátov z 15 matičných miestnych odborov. Zasadnutie otvorila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová.

Predtým, ako sa presunuli na ústredné body zasadnutia, ktoré tvorili ročné správy a plány práce Matice, slovo dali aj hosťom, aby sa prihovorili. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo sa v prvej časti svojho príhovoru orientoval na historický priesek a bola to svojráznaprednáška z dejín Slovákov v Srbsku a dejín MSJ. V druhej časti svojho príspevku sa slovenský diplomat presunul do súčasnosti a otvoril problémy tvrdej skutočnosti, v ktorej padli aj mikrogranty Slovenskej republiky, ktoré celé desaťročie realizovali v našej krajine. Jeho slová dosvedčili, že v rámci predprístupových rozhovorov s EÚ a neskoršie všetko sa bude štandardizovať a blízka budúcnosť prinesie zmeny, ktoré ani pre našu slovenskú enklávu v Srbsku nebudú najprajnejšie. Chystá sa nový zákon o národnostných radách a  podľa rozhodnutia Ústavného súdu už teraz sa týmto radám obmedzuje pole ich pôsobnosti a vplyvu. Bude sa treba strategicky zamyslieť a preorientovať na využitie fondov EÚ. Existujúce národnostné inštitúcie bude treba maximálne aktivizovať, vychádzať z tvrdej reality a rázne konať v prospech zachovania slovenského etnika v krajine. Veľvyslanec Varšo zhodnotil aj existujúci rámec menšinových práv v Srbsku. Diplomati sa zhodli, že ho nie je možné reálne implementovať v živote a nemá ani finančný podklad. Zároveň avizoval medzinárodnú konferenciu, ktorú dve krajiny – Srbsko a Slovensko – plánujú usporiadať 9. mája v Novom Sade.

Čítať celý článok...
 
ZASADALI MATIČNÍ DELEGÁTI

Matičiari delegovaní do Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku, ako aj predsedovia miestnych odborov, zasadali v sobotu 29. marca v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci. Na svojom 23. zasadnutí prerokovali a schválili správy, naplánovali si aktivity na tento rok a navrhovali zaslúžilých na matičné ocenenia.

Na úvod zasadnutia Viera Dorčová-Babiaková, neter zosnulého prvého tajomníka obnovenej MSJ Jána Dorču, ozrejmila, prečo sa spolu so svojou sestrou Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou rozhodli niektoré obrazy a knihy z jeho pozostalosti venovať práve matičiarom. Predtým, ako sa dali do rozoberania správ a aktualít, v mene zhromaždených delegátov z osemnástich miestnych odborov predsedníčke Kataríne Melegovej-Melichovej k nedávno získanému oceneniu v Nadlaku blahoželal podpredseda Michal Baláž.

Čítať celý článok...
 
V RUMUNSKOM NADLAKU UDEĽOVALI CENU ONDREJA ŠTEFANKA

Ocenili Dr. Michala Babiaka a Katarínu Melegovú-Melichovú

Šesť rokov za sebou v druhej polovici marca rumunský Nadlak sa stáva centrom slovenského zahraničia. Šesť rokov za sebou tuná udeľujú i prestížnu Cenu Ondreja Štefanka. Touto cenou si nielen Slováci v Rumunsku, ale aj celé slovenské zahraničie zachováva pamiatku na zosnulého literáta, spolkového činiteľa a organizačného lídra slovenskej Dolnej zeme. Do Nadlaku aj tohto roku pricestovali početní vedeckí pracovníci a kultúrni činitelia z viacerých krajín. V piatok 21. marca všetci spolu svedčili slávnostnej chvíli udeľovania ceny, ktorú ustanovili roku 2009 a ktorú pokrstili podľa O. Štefanka.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 6