Združenie pazovských žien

Združenie pazovských žien 17. októbra v Starej Pazove zorganizovalo "nadlackiádu", čomu sa potešili hosťky, početné predstaviteľky slovenských spolkov žien, ale aj iní hostia, ktorí zavítali do Slovenského národného domu, strechy SKUS h. J. Čmelíka. Všetkých privítala predsedníčka pazovského Spolku Libuška Lakatošová, keď vytýčila význam stretania sa a družby spolkov žien, ale aj potreby oslovovať mladých, aby sa zapájali do spoločenského života slovenských inštitúcií, čím si zaistíme ďalšie roky slovenskej kultúry, tradície a jazyka na týchto priestoroch. A tak vyzvala všetkých, aby sa 4. novembra zúčastnili volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

alt