Správy
Dielňa omaľovania v Kovačici

Asociácia slovenských spolkov žien Srbska minulú nedeľu, 23. septembra, v Kovačici organizovala dielňu omaľovania úžitkových predmetov. Toto vydarené stretnutie žien takmer zo všetkých slovenských prostredí na záver navštívila aj Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa, keď spolu s predsedníčkou Asociácie, Vierou Miškovicovou udelila účastníčkam ďakovné listiny.Čítať celý článok...

 
Slovenský sedliacky dom v Selenči

V nedeľu, 23.septembra bol v Selenči otvorený Slovenský sedliacky dom majiteľa Jána Čapeľu, ktorý sa vo svojom príhovore poďakoval Dr. Jurajovi Súdimu a členom Orchestríka, ako aj Malvíne Zolňanovej a folklórnej odbočke KUS-u za spoluprácu. S rodinami Zolňanovou a Súdiovou bude dobrá spolupráca, ako zdôraznil, pokračovať.

Čítať celý článok...

 
Tristo rokov Slovákov v Bajši

22. septembra v Bajši, v organizácii MOMS, sa uskutočnilo stretnutie, kde historické údaje o tom, že na tých priestoroch Slováci žijú už 300 rokov podal Dr. sci. Ján Babiak. Stretli sa tam matičiari a na prvej fotke okrem členov selenčského Orchestríka, ktorý úspešne funguje pod taktovkou Juraja Súdiho, sú okrem iných aj čestný predseda Matice slovenskej pán Rastislav Surový a terajší predseda MSS pán Ján Brtka.

Čítať celý článok...Čítať celý článok...
 
Pracovné zasadnutie

V Starej Pazove sa 17. septembra uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie listiny Matica slovenská v Srbsku - Libuška LakatošováČítať celý článok...

 
Voľby do NRSNM

     V stredu 29. augusta 2018 v Belehrade predstavitelia Matice slovenskej v Srbsku odovzdali svoju volebnú listinu pre nadchádzajúce  voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa ukutočnia 4. novembra 2018. 

 VH

Čítať celý článok...

Čítať celý článok... [Voľby do NRSNM]
 
Pehavá hruška

Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky vyšiel výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska Pehavá hruška, ktorú zostavili Viera Benková a Etela Farkašová. Je to už pita kniha, ktorú táto dvojica zostavila v priebehu šiestich rokov. Pretchádzajúce boli výbery z básnickej, prozaickej, esejickej tvorby pre dospelých a poviedkovej tvorby pre deti. 

"Vzhľadom na dobré prijatie a živý ohlas, aký zaznamenala knižka pre deti Jednozubý úsmev zostavená z kratších poviedok slovenských autoriek zo Slovenska a Dolnej zeme (Maďarska, Rumunska a Srbska) nielen medzi detskými čitateľmi, ale aj v učiteľsých a rodičovských radoch, rozhodli sme sa vydať aj podobne koncipovaný výber z básnickej tvorby pre deti Pehavá hruška. Touto knižkou završujeme sériu knižných výberov, ktoré sme spoločne pripravili v priebehu posledných šiestich rokov", uvádzajú zostavovateľky v predslove knihy.

Takáto antológia, okrem toho, že ponúka prehľad slovenských detských poetiek na Slovensku a v diaspore, môže byť aj doplnkovou literatúrou na základných a stredných školách na Dolnej zemi a na Slovensku.

Redaktorka vydania: Anna Horvátová, prepress Slovenské vydavateľské centrum, jazyková úprava: Anna Horvátová, korigovala: Martina Bartošová, knihu ilustroval: Pavel Koza, za vydavateľa: Ján Brtka, vydala Matica slovesnká v Srbsku, Báčsky Petrovec 2017, vytlačila: tlačiareň ALFA-GRAF NS, náklad: 500 výtlačkov.

 

Čítať celý článok...

 
Stretnutie s Jánom Bačúrom v Kovačici

Dňa 20.02.2018 v Galérii "Babka" v Kovačici od 18,00 do 20,00 hodine sa uskutočnilo stretnutie s Jánom Bačúrom - významným insitným maliarom z Padiny, ktorý 14.02.2018 prijal uznanie za životné dielo od prezidenta Srbska Aleksandra Vučića.

Organizátormi tohto stretnutia boli:

- Pavel Babka, zakladateľ galérie a fondácie "Babka", Kovačica

- Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska "Dr. Janka Bulíka", Kovačica

- Anna Žolnaj Barca, riaditeľka galérie inzitného umenia, Kovačica

- Mária Kováčová, predsedníčka MOMS Kovačica                             a

- Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Báčský Petrovec.

 

 

 
Návšteva predsedu Matice slovenskej

Dňa 21.02.2018 v ústredí MSS pobudla matičná delegácia zo Slovenska v čele s novým predsedom JuDr. Mariánom Gešperom. Predsedu Matice slovenskej so spolupracovníkmi: JuDR. Štefanom Martinkovičom (predseda Dozorného výboru Matice slovenskej), Mgr. Martinom Hájnikom (člen Výboru Matice slovenskej, pracovník členského ústredia Matice slovenskej) a Mgr. Michalom Tkáčom (člen Výboru Mladej Matice, delegát na Všeslovanskom zjazde v roku 2017 v Moskve) v Dome MSS Ľudovíta Mišíka prijali: Ján Brtka (predseda MSS), Ján Brna (zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec), Rastislav Surový (čestný predseda MSS) a Vladimír Fekete (podpredseda MSS pre Báčku). Bolo to prvé pracovné stretnutie nového, podmladeného vedenia Matice slovenskej z vedením Matice slovenskej v Srbsku. Hosťom bola predstavená naša matičná práca a jej organizačné zloženie. Tiež, samotná Obec Báčsky Petrovec, ktorej väčšinu obyvateľstva utvárajú Slováci. Hostitelia sa snažili aj otvorene poukázať na niektoré závažné problémy s ktorými v súčasnosti zápasíme na týchto priestoroch v snahe získať podporu z materského štátu.

 

Čítať celý článok...

 
O Z N Á M E N I E

Slovenské národné slávnosti 2018 sa uskutočnia druhý augustový víkend, teda od 10.08. do 12.08.2018.

 
Návšteva delegácie zo Slovenskej republiky

Dňa 19.02.2018 Maticu slovenskú v Srbsku navštívila delegácia zo Slovenskej republiky z Bratislavy na čele s viceprimátorkou mesta Bratislava MUDr. Ivetou Plšekovou, riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huškom a Vladom Dolinaym učiteľom a predstaviteľom krajanského a komunitného centra Kalab z Bratislavy za sprievodu čestného predsedu MSS Rastislava Surového. Delegáciu srdečne privítal predseda MSS Ján Brtka.             

Čítať celý článok...                               

 

 
Výzva

V  stredu , 14.2.2018 o 17:00 hodine, môžete  povzbudiť hádzanárov Tatranu Prešov, ktorí hrajú zápas SEHA – ligy v Pančeve.

 
<< < 2 4 5 > Koniec >>

Stránka 2 z 5