Minulý týždeň v Pivnici

Minulý týždeň v Pivnici odovzdali učebné pomôcky pre vyučovanie slovenského jazyka na ZŠ 15. októbra. Odovzdala ich PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM a prebral ich riaditeľ školy Patrik Malina.

alt