SNS
Naše slávnosti – naše základy

K 50. ročníku Slovenských národných slávností

 

 Naše slávnosti – naše základy

 

 V roku 2009 sa naplnilo 90 rokov od prvých Slovenských národných slávností. Hoci to prvé podujatie z 28. augusta roku 1919 ani neprebiehalo pod menom Slovenské národné slávnosti, ale svojim obsahom si neskoršie vynútilo také honosné meno a tradičné usporadúvanie. Ich viac ako deväťdesiatročná, hoci nie nepretržitá, tradícia si zasluhuje pripomenúť si, čím prispeli k nášmu národnostnému životu a to nielen k jeho pretrvávaniu, ale aj rozvoju. Tradícia bola nasilu prerušená v rokoch vojnových, potom po druhej svetovej vojne z dôvodov politických a tak naše Slávnosti oslávia roku 2011 svoj 50-ty ročník.

Čítať celý článok... [Naše slávnosti – naše základy]