O matici
Ustanovujúca schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

4.decembra, v Slovenskom národnom dome v Starej Pazove, na ustanovujúcej schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za predsedníčku je veľkou väčšinou hlasov zvolená nositeľka listiny Matice slovenskej v Srbsku Libuška Lakatošová. Z dvadsiatichdeviatich členov NRSNM dôveru Lakatošovej preukázali dvadsiatipiati. Ako pani Lakatošová vyzdvihla pri nástupe na post predsedníčky: "... želám si, aby našou spoločnou ambíciou bola vysoká kvalita každého podujatia, každého projektu a zároveň chcem slúbiť, že sa s odhodlaním zameriam na riešenie všetkých otázok, za ktoré je kompetentná Národnostná rada, pri čom počítam so všetkými vami, lebo sme na spoločnej ceste."
V mene Matice slovenskej v Srbsku blahoželáme novej predsedníčke a všetkým členom NRSNM a veríme, že aj v budúcnosti Národnostná rada a Matica slovenská dokážu spolu mnoho toho urobiť pre Slovákov v Srbsku.

Čítať celý článok...

 
Výsledky volieb do NRSNM

Republiková volebná komisia zverejnila konečné výsledky o voľbách do národnostných rád. V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny listina Matica Slovenská v Srbsku - Libuška Lakatošová z 29 mandátov získala 14.
ĎAKUJEME! Vážime si vašu dôveru a priazeň.

 
Matica slovenská vyrástla z vôle ľudu a je v jeho službách

 Po viacročných prípravách na valnom zhromaždení pri príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, 14. a 15. augusta 1932, Slováci vo Vojvodine založili si Maticu slovenskú v Juhoslávii so sídlom v Báčskom Petrovci. Jej prvým predsedom stal sa Dr. Janko Bulík, právnik z Kovačice. Cieľom založenia MSJ bolo „zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovala na pozdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského národa v Juhoslávii.“

Čítať celý článok... [Matica slovenská vyrástla z vôle ľudu a je v jeho službách]
 
Matica slovenská v Srbsku (v Juhoslávii)

 Po viacročných prípravách na valnom zhromaždení pri príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, 14. a 15. augusta 1932, Slováci vo Vojvodine založili si Maticu slovenskú v Juhoslávii so sídlom v Báčskom Petrovci. Jej prvým predsedom sa stal Dr. Janko Bulík, právnik z Kovačice. Cieľom založenia MSJ bolo „zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovala na pozdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského národa v Juhoslávii.“

Čítať celý článok... [Matica slovenská v Srbsku (v Juhoslávii)]
 
Stanovy

MATICA  SLOVENSKÁ  V  SRBSKU - ZHROMAŽDENIE  MSS - STANOVY (ŠTATÚT)

Čítať celý článok... [Stanovy]