O matici
Matica slovenská vyrástla z vôle ľudu a je v jeho službách

 Po viacročných prípravách na valnom zhromaždení pri príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, 14. a 15. augusta 1932, Slováci vo Vojvodine založili si Maticu slovenskú v Juhoslávii so sídlom v Báčskom Petrovci. Jej prvým predsedom stal sa Dr. Janko Bulík, právnik z Kovačice. Cieľom založenia MSJ bolo „zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovala na pozdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského národa v Juhoslávii.“

Čítať celý článok... [Matica slovenská vyrástla z vôle ľudu a je v jeho službách]
 
Matica slovenská v Srbsku (v Juhoslávii)

 Po viacročných prípravách na valnom zhromaždení pri príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, 14. a 15. augusta 1932, Slováci vo Vojvodine založili si Maticu slovenskú v Juhoslávii so sídlom v Báčskom Petrovci. Jej prvým predsedom sa stal Dr. Janko Bulík, právnik z Kovačice. Cieľom založenia MSJ bolo „zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovala na pozdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tým i na hmotnom dobrobyte slovenského národa v Juhoslávii.“

Čítať celý článok... [Matica slovenská v Srbsku (v Juhoslávii)]
 
Stanovy

MATICA  SLOVENSKÁ  V  SRBSKU - ZHROMAŽDENIE  MSS - STANOVY (ŠTATÚT)

Čítať celý článok... [Stanovy]