Budúcnosť EU je v našich rukách

 

Európa pre občanov

 

 

Projekt „Budúcnosť EÚ je v našich rukách“financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie1000 občanov, z ktorých 91 pochádzalo z mesta Hernád (HU), 46 z mesta  Dunaegyháza (HU), 25 z mesta Bacski Petrovec (SRB), 30 z mesta Nadlac (RO), 808 z mesta Svätý Peter (SK)

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Svätý Peter (SK) od 28/09/2018 do 30/09/2018

 

Stručný opis:

 

Hlavným cieľom projektu „Budúcnosť EÚ je v našich rukách“ bolo podporovať zásady demokracie, spolupráce, spoločné hodnoty EÚ v meniacej sa Európe, aktívnu účasť na miestnej a regionálnej úrovni, na národnej a európskej úrovni. Pomocou jednotlivých aktivít sa nám podarilo osloviť všetky vekové kategórie.  Vyskúšali sme nové spôsoby zblíženia občanov všetkých krajín, vzájomné pochopenie sociálnych a politických problémov, rozprávanie o problematike migrácie, diskusia o budúcnosti EÚ a prípravu na nasledujúce parlamentné voľby do EÚ.

Podujatie sa tradične konalo ako každý rok, za účasti našich partnerských miest. Občania našej obce a aj naše partnerské mestá tiež mohli poznať výhody a možnosti z členstva EÚ. Prostredníctvom tohto projektu sa mohli zúčastňovať na rozhodovaní EÚ. Vznikli nové kontakty aj medzi obyvateľstvom.

 

Dôležitým cieľom podujatia bolo zniženie skepticizmu k EÚ, dlhodoé posilnenie medzinárodnej a medzigeneračnej komunikácie, tolerancie a solidarity EÚ, podpora účasti vo voľbách EÚ a zaoberali sme sa problematikou migrácie v rámci diskusných fór, kde sme použili internet ako novú možnosť kommunikácie.

Pri realizácii projektu sme uprednostnili rozšírírenú dissemináciu vo všetkých zúčastnených krajinách, takže výsledky projektu nepriamo ovplyvnili približne 8 až 10 000 ľudí.

Informácie o projekte boli zdieľané na webovej stránke podujatia, na stránke facebooku a na webových stránkach partnerov projektu. O podujatí sa nakrúcal film a DVD.

 

 

Dňa 28/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:

 

14:30   Privítanie hostí z partnerských miest

15:00   Slávnostné otvorenie podujatia

15.00   „Čo som videl v EU?“ – vyhodnotenie súťaže v kreslení na tematiku EU

16.00   „Hrozno, vínárstvo, víno“ - spoločná návšteva obecného múzea, ochutnávka vína od miestnych výrobcov – stretnutie s miestnymi vinármi.

17.00   Spoločná večera s hosťammi z partnerských miest

18:00   „Optimista, či skepticista?“ – voľná diskusia o EÚ, s optimistami a skepticistami, konfrontácia ich názorov, hľadanie možností, ako presvedčiť skepticistov.

19:00   „Pripravujeme sa na voľby do EU parlamentu“– workshop s poslancom EÚ parlamentu o možnostiach zvýšenia počtu voličov, skúsenosti z predošlých volieb. Workshop je hlavne pre mladšiu generáciu, s účasťou mládeže aj z partnerských miest.

19:30   „Farebný európsky folklór“ – vystúpenia folklórnych súborov z partnerských miest

21:00   Pouličná veselica – zoznamovací večierok pre hostí a miestnych občanov.

 

 

 

 

 

 

Dňa 29/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:

 

8.00     „Tradičné chuťe v Strednej Európe“ - gastro súťaž vo varení kohútieho perkeltu s účasťou skupín z partnerských miest.

9:00     EU Infostan – otvorenie infostanu, rozdávanie anketných listov a zbieranie nápadov na dobrovoľné činy pre obce počas celého dňa. Nápady budú vyvešané na tabuli pri infostane.

9.00 – 12.00 „Športuje celá rodina“ – rôzne šikovnostné športové súťaže s účasťou partnerských miest.

11.00   Vernisáž výstavy „Solidarita, tolerancia, dobrovoľníctvo a mládež“ – výstava obrázkov pomocou programu wordclouds na aktuálnu tému, ktoré výtvorili žiaci z partnerských miest.

12.00   Slávnostný obed s hosťami zo zahraničia

13.00   Strategické plánovanie starostov o ďalšej spolupráci partnerských miest.

14.00   Detský svet – rôzne tvorivé dielne pre deti, nafukovací hrad, klaun, maľovanie na tvár, atď.

14.30   Slávnostný príhovor starostov partnerských miest.

15.00   Ochutnávka perkeltov a vyhodnotenie súťaže, ocenenie najlepších skupín.                                                                                                                                             

16.00   „Talenti amatérskej hudby a tanca “ – vystúpenie kultúrno-hudobných súborov z rôznych krajín EU

17.00   „European Solidarity Corps“ – predstavenie programu solidarity pre mladé generácie, rozhovor o možnostiach dobrovoľníckej práce v EU - mládeznícke fórum, debata s účastníkom dobrovoľníckeho mládežníckeho tábora, výmena skúseností.

18:00 Migračné problémy projektových partnerov – premietanie oceneného maďarského dokumentárneho filmu o migrácii. Po filme výmena skúseností, pohovor srbského partnera o vlastných migr.problémoch.

18.30   „Naše možnosti v EU“ – Workshop – diskusia o miestnych a regionálnych problémoch, možnosti pre obec, hľadanie riešenia nezamestnanosti a využívať súťažné výzvy v rámci EU. Predstavenie Bielej knihy o budúcnosti EU pomocou prezentácie odborníka. Do tejto diskusie sa zapojí samospráva, občania obce a predseda a poslanci NSK.

21:00   Stredoeurópsky rock a pop - Koncerty, pouličná zábava

 

Dňa 30/09/2018 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:

 

10.00  Sviatočná omša

11.00   Rozlúčka s hosťami