MOMS
Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

 

  Obnovenie Miestnej organizácie Matice slovenskej v Báčskej Palanke 06.januára 1991 malo priekopnícky význam pre život tunajších Slovákov. Po meste roztrúsení Slováci  sa navzájom zoznámili a začali sa častejšie stretávať  na kultúrno-osvetových podujatiach.  Významné je povedať, že hned´ na začiatku si členovia Výkonného výboru MOMS predsavzali  kultúrno-osvetovú činnosť pre uskutočňovanie základnej funkcie rozvoja a zachovania identity Slovákov v tomto prostredí. Tiež sa ihned´ nastolila aj otázka miestností pre činnosť. Pre schôdzky matičiarov miestnosti dočasne ponúkla tunajšia evanjelická cirkev. Krátke obdobie činnosť prebiehala v  Miestnom spoločenstve a v  Gymnáziu „20.októbra“.

Čítať celý článok... [Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008]
 
MOMS v Petrovci

MOMS v Petrovci (1932 - 1941 a 1945 - 1948)

 

 Myšlienka založiť Maticu je hodne staršia než jej realizácia, lebo už na národných slávnostiach 1920 uvažovalo sa o založení Matice a múzea. Idea sa však realizovala iba roku 1932 a MOMS v Petrovci sa založil v to istom roku.

 Zakladajúci členovia MOMS v Petrovci boli : Gustáv Boldocký, učiteľ,bratia Boldockovci, obchodníci, Izidor Berger, obchodník, Karol Čáni, mäsiar, Ondrej Čáni, obchodník, Gustáv Gabríny, staviteľ, Jozef Godra, obchodník, Pavel Jesenský, obchodník, Ľudmila Kvačalová, učiteľka, Mária Kubányová, učiteľka, Ján Kaňa, lekárnik Michal Kellenberger, ušiteľ, Pavel Kišgeci – odpredaj Sv.Písma, Ivan Grúnik, správca, Andrej Labáth, správca, Michal Labáth, prokurista, Andrej Lazár, obchodník, Zuzka Medveďová, akad. maliarka, Jozef Marčok, notár, Andrej Pavlíny, obchodník,Mirko Petrović, ev. kaplán, Peter Pribiš, typograf, Michal Rapoš, správca, Emil Spevák, správca školy, Dr. Andrej Sirácky, prof., Martin Sýkora, typograf, Slovenská banka, dr.Jozef Šuster, lekár, Samuel Starke, biskup, Samuel Šiška, učiteľ, Peter Šimkovic, učiteľ, Michal Topoľský, Ján Trusina, typograf, Kníhtlačiareň úč. dpol., Kuratórium slovenského gymnázia, Eduard Greisinger, učiteľ, Odbočka spol čsl. žien, Jozef Maliak, prof., Pavel Kaňa, rošník, Ivan Križan, profesor, Pavel Šrenk, gymnazista, Radović Rade, suplent, Pavel Kukučka, obchodník a Tomáš Kováč, ev. kaplán (Matičné zprávy, NšŽ, 1, 1933, č.3-4, s. 195-200)

Čítať celý článok... [MOMS v Petrovci]