Výsledky volieb do NRSNM

Republiková volebná komisia zverejnila konečné výsledky o voľbách do národnostných rád. V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny listina Matica Slovenská v Srbsku - Libuška Lakatošová z 29 mandátov získala 14.
ĎAKUJEME! Vážime si vašu dôveru a priazeň.