• Dome Matici slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka
  • image
  • image
  • image
Výzva na Cenu Samuela Tešedíka 2015
Vážení,
v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať výzvu adresovanú organizáciam Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizáciam so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraniči nominovať kandidátov na Cenu Samuela Tešedíka v roku 2015.
Tešíme sa na spoluprácu.
Čítať celý článok... [Výzva na Cenu Samuela Tešedíka 2015]
 
In memoriam: Samuel Boldocký (1943 - 2015)

In memoriam: Samuel Boldocký (1943 – 2015)

Samuel Boldocký ako držiteľ Ceny Ondreja Štefanka 2015 (foto: Jaroslav Čiep)

Deň 25. apríla pre Samuela Boldockého bol vždy veselý, lebo v tento deň oslavoval svoje narodeniny. Sobota 25. apríla 2015 pre rodinu a kamarátov Samuela Boldockého predsa je len smutná, preto že tento nestor nášho slovenského etnika práve v deň svojich 72. narodenín dokončil tuzemskú púť. 

Slovenská menšina v Srbsku, ale i širšie, v tento deň zostala chudobnejšia o profesora literárneho kritika, jazykovedca, zostavovateľa učebníc a antológií, prekladateľa a spoločenského pracovníka, ktorý po siedmych krížikoch životného údelu neuniesol i ťarchu zákernej choroby, ktorá ho v poslednom období čoraz viac nahrýzala.

Čítať celý článok... [In memoriam: Samuel Boldocký (1943 - 2015)]
 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí