• Dome Matici slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka
  • image
  • image
  • image
Návšteva delegácie zo Slovenskej republiky

Dňa 19.02.2018 Maticu slovenskú v Srbsku navštívila delegácia zo Slovenskej republiky z Bratislavy na čele s viceprimátorkou mesta Bratislava MUDr. Ivetou Plšekovou, riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huškom a Vladom Dolinaym učiteľom a predstaviteľom krajanského a komunitného centra Kalab z Bratislavy za sprievodu čestného predsedu MSS Rastislava Surového. Delegáciu srdečne privítal predseda MSS Ján Brtka.             

Čítať celý článok...                               

 

 
Výzva

V  stredu , 14.2.2018 o 17:00 hodine, môžete  povzbudiť hádzanárov Tatranu Prešov, ktorí hrajú zápas SEHA – ligy v Pančeve.

 
Významné aktivity predsedu MSS

08.02.2018– predseda MSS sa stretol s česko-moravskou obchodnou komorou  a obchodnou komorou z Vojvodiny . Stretnutie sa uskutočnilo vo Vláde Vojvodiny, kde sa rokovalo o možnostiach otvárania továrni na území Vojvodiny.

 

09.02.2018– Na návrh predsedu Matice slovenskej v Srbsku česko-moravská obchodná komora navštívila Báčsky Petrovec. Pri návšteve sa rozprávali o možnostiach investovania v oblastiach kde žijú Slováci. Na záver je dohodnuté, že nás  behom nasledovného mesiaca navštívia znovu a už s konkrétnymi návrhmi.

 

10.02.2018– Predseda MSS navštívil Pivnicu, kde sa konal 8. Seminár zborového spevu Nová pieseň, ktorého organizátorom je Komorný zbor Nádeje, lektora Dr. Juraja Súdiho. Predseda MSS sa prítomným  priliehavo prihovoril a podporil podujatie.

Po ukončení semináru predseda MSS Ján Brtka  sa  s predsedníčkou organizačného výboru Komorného zboru Nádeje – pani Milou Mackovou pobavil  o možnostiach obnovenia pivnického MOMS.

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí